June 14, 2009
Kønskvotering

Jeg har spekuleret lidt over problemet med kønskvotering, navnlig der hvor jeg kommer fra, nemlig naturvidenskaberne. Hvad er planen? At tvangsudskrive kvinder til studierne? Der er frit optag, men alligevel underskud af kvindelige ingeniører og fysikere. Matematik er også bagude, men vist ikke helt lige så meget.
Spørgsmålet bør selvfølgelig allerede rejses i gymnasiet.

Det er klart at vi ikke kan få kvindekvotienten op i de klassiske mandefag uden at sænke den andre steder, så vi kommer til at skære i kvinders adgang til at læse medicin, jura, og humaniorastudierne for at få dem over på de andre fag. En maxgrænse på 50% bør altså indføres over det hele.

Nu tipper antallet af akademikere generelt i disse år i kvindelig favør, mens de mandlige potentielle studerende søger andre steder hen, og det gør det selvfølgelig muligt at slække på kvoterne. Men det rejser til gengæld spørgsmålet om hvorvidt mændene har gemt sig et andet sted, hvor der i virkeligheden er mere prestige nu. I så fald må vi have kvinderne helt ud af universitetet. Ud at tjene nogen penge; starte nogen virksomheder - eller hvor det er prestigen ligger. Køre lastbil, måske. Vi skal altså have indført en generel grænse på 50% for optag på uni.

Måske var det enklere, hvis man helt fra fødslen simpelthen fik sin ligestillingstvilling. I hele skolesystemet kunne man lave karaktersystemet om, så man fik den bedste karakter af de to, der blev givet til hhv en selv og ens tvilling, hele vejen op gennem systemet. Man kunne få grader i både det fag man selv valgte og i det ligestillingstvillingen valgte. På den måde ville statistikken dokumentere komplet ligestilling fra først til sidst og ingen blev snydt for noget. Det ville være lidt ligesom at gennemleve hele livet som ét stort gruppearbejde.

Posted by Claus at June 14, 2009 11:22 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Dit sidste forslag minder mig om Vonnegut:
http://www.youtube.com/watch?v=Vi6TTNKdgSk

..og:
http://instruct.westvalley.edu/lafave/hb.html

Posted by: friism on June 16, 2009 9:41 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?