December 07, 2009
Jeg bliver ved med at glemme mine blogposts

Og derfor bliver de ved med ikke at komme herud, det er virkelig for dårligt. Nå, men så kan vi da snakke lidt om klimaet imens.

Måske bliver verden varmere, godt nok ikke i de sidste 10 år, til trods for de ulykker vi ser billeder af rundt om på kloden, og måske er det menneskeskabt CO2 der skaber forandringerne. FNs klimapanel har meget lidt at gøre med den måde videnskab normalt fungerer på. Viden er ikke demokratisk, tværtimod, den er det stik modsatte, arrogant endda. Som Einstein engang sagde, vistnok, da han blev konfronteret med en liste på 100 fysikere, der mente relativitetsteorien var nonsens: "En havde været nok", hvis altså han havde haft noget at have sine indvendinger i.
Den offentlige samtale om klimavidenskaben er helt igennem defekt. Der er blot en samling af anekdoter og appel til autoritet; altid en advarselslampe.
Andre advarselslamper er at klimakampagnen passer for godt med målsætninger, der eksisterede længe før klimapolitikken kunne bære dem ("teknologi og vesten er ond, de fattige i d. 3. verden er gode").

MEN, det er jo også bare mistanker, og måske har de ret klimapanelet. Hvis bare de ikke tager fuldstændig fejl, så kan det jo være at CO2 reduktion hjælper, også hvis det skulle vise sig at man ikke kan tilskrive menneskeligt produceret CO2 hele udviklingen.
Der hvor problemet for alver bliver alvorligt er i tanken om at kontrollen vil virke; at verdensfællesskabet virkelig kan terraforme sig til et temperatur- orkan- og nedbørsniveau vi er glade for. Det er vildt usandsynligt. Der er for mange ting, der bliver bedre ved lige at brænde lidt olie eller kul af og lave mere energi.
Og er det i det hele taget fornuftigt at forestille sig at vi kan regulere verdensklimaet? At have den idé at hvis verden forandrer sig så er vi på den. Var det ikke smartere at gøre vores kulturer bedre, så vi bedre kan tåle forandringerne; at investere pengene der. Måske kunne de investeringer endda hjælpe på nogle af de andre problemer verden står overfor; mangel på rent vand, ørkenspredning osv.
Jeg håber virkelig at teksten på COP15 kommer til at handle mest om det progressive og mindst om at sætte ting i stå.

Posted by Claus at December 07, 2009 12:50 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?