March 04, 2010
Interesseskala

Her et overblik over nogle interesseniveauer jeg betjener mig af


  • Ting jeg er optaget af hele tiden

  • Ting jeg er interesseret i

  • Ting jeg gerne vil vide noget om, fordi de er vigtige for andre, som betyder noget for mig

  • Ting jeg er ligeglad med

  • Ting jeg foretrækker ikke at vide noget om

  • Ting jeg aktivt arbejder på at undgå modtagelsen af information om

Jeg vil overlade eksemplificeringer til læseren som en øvelse, men i den sidste kategori finder man bl.a. Hans Pilgaard, Kandis-Johnny, Paradise Hotel, medieformatkonvertering og opsætning af printere.

Posted by Claus at March 04, 2010 11:18 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Spis: [Kandislink fjernet af redaktionen]

Posted by: friism on March 4, 2010 12:34 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?