December 01, 2004
Liberator - Venstres egen Enhedsliste

I mange år har socialdemokratiet haft det problem at alle ideer der formuleres udfra en idé om "fællesskabet først" og deraf følgende begrænsninger i det personlige råderum, eller om en større offentlig sektor, også er blevet formuleret af Enhedslisten. Problemet ved det er at det jo altid er dumt, rabiet og ugennemførligt når det bliver formuleret af Enhedslisten.
I modsætning til Socialdemokraterne har Enhedslisten ikke det problem at den politik de foreslår skal være gennemførlig eller samfundsnyttig, eller for den sags skyld menneskelig, for der er ingen som helst risiko for at nogen ville forsøge at gennemføre den. Det er ren signalpolitik, tilpasset til at tiltale de allermest skingre, sådan at man ikke åbner en flanke til venstre for nye poltiske partier.
I samme årrække har Venstre, i opposition, været sin egen Enhedsliste. Anders Fogh Rasmussen har selv været nødt til at formulere en drøm og et frit (og utopisk) liberalt paradis uden skatter og stat og den slags. Sådan en politik er der bare ikke nogen der vil have, så derfor har Anders Fogh i de seneste år omformuleret Venste som midterparti, kulminerende på den seneste partikongres hvor han talte varmt for en stadig mere udvasket grænse mellem den offentlige og den private sektor.
Heldigvis (for Venstres opposition) har Venstre som reaktion fået sin helt egen "idébeslægtede men uafhængige" satellit i det skingre debatforum Liberator.
Hvor Anders Fogh med en stadig mere midtsøgende politik, og en dynamik som Socialdemokraterne ikke kan svare på, har gjort det stadig sværere at være socialdemokratisk politiker, så gør Liberator det langt, langt nemmere.
Med skingre synspunkter, hvis konsekvenser ville være en ligeså barbarisk og destruktiv stat som de kommunistiske, og iøjnefaldende personsammenfald mellem Venstres og Konservatives ungdomsorganisationer lægger Liberator det ene angreb efter det andet frem til let brug for Socialdemokratiet. Indenfor de sidste par uger har man kunnet læse om hvordan demokrati er diktatur, hvordan miljøkontrol er diktatur, hvorfor de fattige ikke skal have stemmeret, osv osv. Altsammen rationaliseret med den smukkeste duploklods-logik ud fra en liberal utopi om den totale frihed. Det giver ligeså meget mening som Karl Marx gjorde.

Posted by Claus at December 01, 2004 07:51 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?