February 08, 2005
Det statistiske sammenbrud

Da valget ender med det forventede flertal til regeringen og de forventede tæsk til Socialdemokratiet, sådan at der ikke egentlig er noget at sige om resultatet man ikke havde forventet allerede for 3 uger siden, så er det mest spændende ved valget vist det totale sammenbrud i den statistiske sammenhæng i de forskellige valgprognoser.
I skrivende stund melder DR om mandatandele på 82 til oppositionen og 93 til regeringen og støtteparti, mens TV2 istedet melder om andele på 73 til oppositionen og 102 til regeringen. I procenter er det 46/54 mod 42/58.
Det er forskellen på en konsolidering af regeringsmagten på TV2 og en magtnedslidning på DR. Ligesom ved Uffe Elleman-Jensens skæbnevalg i 98 følger TV kanalerne deres partifarver. I modsætning til dengang skal forskellen ikke opgøres i andele af en procent, men i adskillige procent. Den ene kanal vil i morgen være nødt til at konstatere at have en prognosemodel der er pivfalsk.
Det samme vil mindst en af landets større aviser skulle meddele, muligvis flere. Afvigelserne i de forskellige avisers prognoser har sandsynliggjort den mistanke at valgprognoser viser det resultat rekvirenten ønsker. I Berlingske tidende har prognoserne konsekvent vist en konsolidering af regeringen. I politiken konsekvent en nedslidning af regeringens flertal.

Posted by Claus at February 08, 2005 10:13 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Jeg undrede mig over, at TV 2 opgjorde den samlede prognose (eller hvad det var ... de to tal, som blev vist konstant nede i hj?rnet af sk?rmen) i procenter. Blot fordi den ene blok har modtaget x% af stemmerne, beh?ver de ikke n?dvendigvis at f? x% af mandaterne i Folketinget. En mandatprognose, hvor summen af de to viste tal summerede til 179 ville efter min mening v?re mere brugbar.

Hvad repr?senterede procentdelene egentlig? Mandater, afgivne stemmer, oder was?

Posted by: Christian on February 11, 2005 10:50 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?