January 26, 2007
Ingen modkultur?

Hvor gammel er Dennis Nørmark? Han lyder ret meget som en 90-årig, uanset at der er noget om snakken, og at man tit kan få mig med i koret.
Det lettere 90-årige er, at det er en smule ligemeget om begrebet modkultur er rationelt og intellektuelt fornuftigt skruet sammen. Det gør jo det det skal: Nemlig konstruere en forskel mellem Ungdomshusets beboere og resten af verden. Det får de unge en identifikation og en kamp ud af, og så er alle jo glade. I den forstand er Dennis Nørmarks synspunkt iøvrigt bare gefundenes fressen. Når "institutionerne" (Århus Universitet må have lov at række for nu) yder modstand er der jo noget at slås for.
Det var sjovere at spørge sig selv om "modkultur" virkelig bare er punkmusik - altså noget der er vores og ikke jeres. Simpelthen en måde at lave sin egen niche på. A room of one's own. Eller om der alligevel er et eller andet reelt fænomen som årsag nedenunder. Jeg tvivler iøvrigt voldsomt på at der er noget værdikompleks der kan tåle at få sin eksplicitte selvforståelse sat under skarpt projektørlys.

Historien er allerede kørt blogologisk ovre hos punditokraterne, hvor lyden af 90-årig vranten passer helt fint ind.

Posted by Claus at January 26, 2007 08:16 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Det sjove er at det ikke lyder til at ungerne egentlig har lyst til at være en modkultur, da Stevnsgadeprojektet blev fraskrevet med begrundelsen at "de unge føler, at de er uønskede i kvarteret" (iflg mæcenen Foldschack).

Dennis er forøvrigt i (eller fra?) starten af 30'erne, og også manden til denne opsang: http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=2492828

Posted by: cj on January 26, 2007 8:45 AM

Jeg er ikke sikker på at man skal tage de forklaringer, der kommer fra apologeten Foldschack, for gode varer.

Og jeg har godt lagt mærke til, via ovenstående punditokratlink, at Nørmark er på vej gennem hele den allerede voldsomt nedtrampede jungle af sunde, frie, borgerlige meninger om alt der ikke er sundt, frit og borgerligt.
Tidligere er humaniora også blevet afvist som bullshit: http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=2200590

Jeg skylder i den forbindelse at sige at jeg da bestemt deler Nørmarks skepsis overfor det meste af det han er skeptisk mod. Jeg deler bare hverken ideologi eller blodtørst med ham.

Posted by: Claus on January 26, 2007 8:55 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?