January 30, 2007
Memetisk udrensning

Hvis det var gener og ikke memes, Krarups danskhedslov handlede om, så ville Godwins lov finde anvendelse - og vi ville være på forsiden af alle verdens aviser.
Alle de destruktive ideer i principperne - dansk navn på alt, der kommer i berøring med det offentlige - må skæres væk, som den statsundertrykkende censur det er. De positive tiltag, øget digitalisering af dansk kulturgods f.eks, kan man selvfølgelig kun støtte.
Men hvorfor dog stoppe ved sproget? Problemet er jo, at det sproget handler om ikke er særlig dansk mere. Jeg kan lige forestille mig mareridtet hvis man tog det næste skridt for alvor: Ideer fået af danskere skal have forrang i undervisningen, inden for alle fag. Danskere skal fremstilles i et særlig fordelagtigt lys i gennemgang af historie osv. Det sker naturligvis allerede, og det er helt legitimt forsåvidt det er vores og ikke andres identitet skolerne handler om, men det ville være et mareridt formuleret i den tunge, undertrykkende form, sprogforslaget er formuleret i, og inden for en lang række fag ville det være fuldstændig meningsløst.

Posted by Claus at January 30, 2007 06:53 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

danske nosser..?

Posted by: klaus on January 30, 2007 8:15 PM

Altså for det første producerer de danske nosser dansk genmateriale...

Det andet jeg egentlig mente med det var, at der i det mindste er en dansk kulturhistorie for noget, og ikke for noget andet.
Den kan man godt støtte opbygningen af, men det er da bare hæmmende for samfundet, hvis vi slet ikke må stifte bekendtskab med det fremmede uden at oversætte det først.
Derfor: Energi i danskheden: Meget gerne. Påbud om danskhed, nej for pokker.

Posted by: Claus on January 30, 2007 8:20 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?