February 06, 2007
Svar på tiltale

På bloggen Budstikken er Arild Hald Kierkegaard i sin mission som selvbestaltet dansk sprogvogter så venlig at psykoanalysere min sprogholdning som "selvhad". Jeg ved ikke hvad han egentlig bilder sig ind, så jeg efterlod en farverig kommentar han ikke ville lade passere. Det havde jeg såmænd nok heller ikke gjort, men så kan jeg jo trykke den her.

Om mit påståede selvhad

Jeg ville egentlig have sagt “fuck dog af”, for det hedder det der hvor jeg kommer fra - og det er dejlig kort - men lad mig da endelig fordanske og uddybe: Mage til selvtilfredst vrøvl skal man lede længe efter. Mage til idiotisk motivgranskning ligeså. E-post er slet og ret grimt. E-mail er det også. Derfor foreslår jeg “mail”, for det hedder den slags i gængs tale i mine omgivelser.
Det er fuldstændig grebet ud af luften, “Arild” (går udfra at forfatteren her er den person der figurerer som Arild i Lines kommentarspor. Og hvad fanden bilder du dig iøvrigt ind med de apostroffer, din aggressive tabernar. Du skal kraftstejlemig ikke holde mig op i pincet på den måde).
Nu har du jo ingen som helst adkomst til at vide noget som helst om de personer du bedriver motivforskning mod. Sådan fungerer motivforskning som regel. Hvis du vidste noget som helst om mig og min holdning til sprog, ville du vide at jeg både fornyr ved indlån OG fordansker med stor lyst. Således også i denne afskedsssalut:
Bliv mig fra livet med dine letkøbte meninger om min sprogholdning du tidligt visnede, moderfuskende* intellektuelle lavvækst.

* Moderfusker: Fordanskning af det nyttige engelske ord “Motherfucker”

ja, ja - jeg burde ikke tale sådan. Det er der ingen der har fortjent. Og det er ikke comme il faut i blogosfæren, jeg ved det godt. Men "selvhad" vil jeg sgu ikke have siddende på mig.

Nå, men lad os da komme til sagens kerne. I den næste post sammesteds udpeges at danske ord for udenlandske ikke er suspekt (hvem har sagt det?) De dannes hele tiden.Kilden til den konklusion er en artikel af Pia Jarvad. Også her fik jeg bortcensureret en kommentar:

…og den indlysende konklusion på Jarvads arbejde er naturligvis ikke jeres sproglige endlösung men den mere nærliggende: “Hvor i alverden er ildebranden? Ord bliver jo fordansket af sig selv hele tiden, uden statslig sprogkontrol”. Med reference til den foregående post. Hvem er det lige der står for selvhadet her? Der er vel åbenlyst at de eneste der hader noget er jer selv, og at det I hader er de danskere, der taler det sprog I gerne vil have ejerskab på.
- her er vi jo ved sagens kerne. Hvorfor skal danskernes sprog beskyttes mod dem selv? Det lyder som den form for folkelighed vi kan huske fra 70erne, hvor socialister og kommunister satte sig "på folkets side".

Mere uddybende om det meget omtalte domænetab. Når jeg ikke tror på en sprogpolitik inden for en hel masse fag er det ikke bare fordi vi importerer viden hurtigere end vi kan finde på sprog for den. Det er fordi den samtale man vil fordanske slet ikke føres med danskere. Det er ikke et tilfælde at alle mulige firmaer og også offentligt ansatte forskere vænner sig til at formulere alt de ved på engelsk. Det er fordi de primært kommunikerer med folk, der ikke taler dansk. man kan lege med tanken "så må de jo bare lave det hele på to sprog", men det ville svare til at vedtage ved lov at det skal være dobbelt så dyrt at forske i Danmark, og det tjener næppe vort fædreland.

Posted by Claus at February 06, 2007 06:51 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Nu er den grundlæggende fordummelse jo ikke selvvalgt, men betalt og sanktioneret af offentlige myndigheder. Så det er ikke sig selv folk frelses fra. Det kræver nemlig frit kultur- og dannelsesvalg for egne midler. Men lad nu den detalje ligge.

(I øvrigt: med den uhæderlige demagogi du plejer at lægge for dagen i politiske spørgsmål, er samtale formentlig meningsløs. Hvis jeg f.eks spurgte dig om du ikke blot elsker anglificeringen af sproget fordi du selv er god til engelsk og tilhører den globaliserede elite, ville jeg ikke have nogen chance for et ærligt svar.)

Selv om du næppe vil indrømme det, kan du nok demokratiproblemet. Din uærlighed består i at du fremstiller udviklingen som positiv og uundgåelig, fremfor at indrømme at der er tale om magtudøvelse der påvirker alles hverdag uden at tage ikke-globaliserede og ældre medborgere med på råd.

Men hvad skal en luksusdreng fra eliten dog også med dem?

Posted by: Kimpo on February 7, 2007 8:58 AM

Kan du pege på den enkelte bit eller to i dit svar, der faktisk handler om det jeg har skrvet?

Beklager. Jeg har tiltro til mine medmenneskers frie ånd. Både de dumme og de kloges. Selv din. Derfor tror jeg hverken at deres levevilkår er uundgåelige, at de ikke selv vælger deres sprog, og heller ikke på at de er blevet "fordummet" af nogen andre uden egen evne til at stå imod.

Jeg er bestemt ikke i tvivl om hvad jeg selv kan lide, og kæmper meget gerne for at det får mere plads og opmærksomhed - men det gør alle de andre jo også. Det er sådan kulturkampen foregår. Og skal foregå.

Hele to tråde hvor du siger uhæderlig - helt ubegrundet. Det er flot. Det er næsten som at læse din weblog.

Og lad nu være med at spille det dumme anti-elite kort. Jeg er præcis lige så dansk som dig. Du er præcis lige så fri som mig.
Din absurde og ubegrundede påstand om hvad jeg er ligeglad eller ikke ligeglad med (mine "ikke globaliserede og ældre medborgere") er en fin projektion af din egen politiske argumentation hvor alle ikke-borgerlige, kvinder og så selvfølgelig indvandrerne totalt afvises som meningsfulde medborgere. Men det er kun dig, der har et så selvgodt og barbarisk menneskesyn, Kimpo. Det har ikke noget at gøre med det der foregår herovre.

Posted by: Claus on February 7, 2007 9:12 AM

Og så glemte jeg selvfølgelig helt at påpege den skærende kontrast mellem dit eget had til dine medborgere (som åbenbart er "grundlæggende fordummede") og din anklage om at jeg på en eller anden måde står udenfor og griner ad dem.

Tyv tror hver mand stjæler.

Posted by: Claus on February 7, 2007 9:15 AM

@Claus - skønt med en ærlig mening, råt for usødet. Og tankevækkende, at Arild går ind for sprogcensur ....

Posted by: LineP on February 7, 2007 11:15 AM

@Claus:

Jeg forstår udmærket din reaktion.
Arild virker latterligt provokerende på Lines blog.
Hans pointer er forhudstynde, bagstræberiske og påtagede.
Skulderklap herfra.
JM

Posted by: Jeppe on February 7, 2007 11:46 AM

Ved nærmere eftertanke kan jeg faktisk ikke komme i tanke om nogen, der har en mere usympatisk og modbydelig tilgang til kommentering end d'herrer Kimporator og Arild. Omend på hver deres måde. Så jeg er egentlig meget glad for, at du, Claus, giver dem en verbal afklapsning.

Hvad i alverden skal man egentlig gøre med den slags personager? Er der andre, der har en mening eller et bud? Ja, man kan selvsagt bare lade være med at læse deres blogs, men når de stikker næsen inden for på ens egen blog og lægger deres modbydelige, personhetzende, hadefulde, diskussionsfordrejende, selvpromoverende eller svagt begavede politiske dagsordeninput, hvad gør man så?

Posted by: LineP on February 7, 2007 12:28 PM

Uh - jeg har ikke lyst til at stå på mål for andet end mine egne svar på egne udfordringer tak.

Hvis nu Kimporatoriet og "Arild" kunne gøre det samme - altså lade være med at tage andre end sig selv til indtægt for det synspunkt de forfægter - så var vi kommet langt.

Jeg er modstander af lukkede kommentarspor og fraværende samtale, men ingen tvivl om at der har opbygget sig nogen gevaldige ekkorum hvor den eneste lyd man hører er en magtfuld klappen hinanden på skulderen.
Man må selvfølgelig forlange frihed for Loke såvel som for Thor. Hvis samtalen skal kunne foregå fra begge sider her, så skal den også kunne foregå hos de andre - og der kniber det åbenbart en smule hos "Arild", for han har da - rent tonemæssigt - ikke noget at lade nogen høre.
Og jeg gør gerne opmærksom på at begge citater ovenfor er bortfiltrerede indskud på "Arild"'s blog. Det første kan jeg godt forstå sletningen af, men sletningen af det andet ligner mere egentlig meningsfiltrering.

Posted by: Claus on February 7, 2007 12:36 PM

For klarheds skyld: Ja, naturligvis er mit eget moderat-borgerlige/højre-socialdemokratiske kommentarspor bare en ekkosal mere. Jeg har ingen illusioner på det punkt, men jeg er ikke tilfreds med det - og har iøvrigt gennem tiderne lagt blogposts til meget højreorienteret, fremmedkritisk pis - f.eks. under Muhammedkrisen.

Posted by: Claus on February 7, 2007 12:46 PM

Til Line P.:

At du kan give din opbakning til et indlæg som Claus', undrer/overrasker mig alligevel. Jeg troede at du havde et vist format, men jeg takker for udmeldingen og skal ovenpå denne spare dig for flere kvaler idet jeg undlader at aflægge fremtidige besøg på jeres blogge. Du skal da have lov til at hygge dig i fred med dit heppekor hvis du foretrækker det.

Lad mig så til slut minde om at det i sin tid var dig der henviste til vores hjemmeside, men du blev imidlertid hurtigt uinteresseret i debat, da vores holdning viste sig at være en anden end din.

Med venlige hilsener
Arild

Posted by: Arild on February 7, 2007 2:20 PM

Din behændige og fortsatte skøjten henover substansen i mit indlæg er imponerende, Arild.
Det skulle vel aldrig være fordi du ikke har noget fornuftigt svar?


Posted by: Claus on February 7, 2007 2:22 PM

Jeg diskuterer ikke med folk der kalder mig "aggressive tabernar" og "moderfuskende intellektuelle lavvækst". Så enkelt er det!

Arild

Posted by: Arild on February 7, 2007 2:29 PM

Så burde du indledningsvis måske undlade eller undskylde betegnelsen "selvhader". Tag imod, som du giver, Arild.

Posted by: Claus on February 7, 2007 2:30 PM

Line, jeg undrer mig nu mest af alt over, hvad de mon får ud af det? Synlighed? Illusionen af, at nogen lytter til dem, hvilket måske ikke er tilfældet irl?
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide hvorfor deres strategi er så aggressiv, og hvis de ikke selv opfatter den som aggressiv, hvordan vil de så beskrive den?

Posted by: emme on February 7, 2007 7:11 PM

@Emme - det er jeg faktisk meget enig med dig i. Ikke mindst set i lyset af Arilds fremstilling ovenfor. Som sproginteresseret burde han gå sin egen evne til at gå i dialog lidt nøjere efter i sømmene. For jo, det er meget interessant, hvad den slags mennesker rent faktisk får ud af så agressiv og negativ en tilgang i det offentlige skriftrum. Og interessant er det i hvert fald, at Arild opererer med frasortering af indlæg, hvor han ikke bryder sig om ordvalget eller tonen. Hm.... han har noget at tænke over i disse dage ang. signalerne i sit eget ordvalg og tone.

Posted by: Line on February 8, 2007 2:47 AM

Jeg står umiddelbart måbende overfor det tilsyneladende vigtigste mål for Arild & Co: At blive så upopulær som muligt, blandt folk der interesserer sig for det samme som dem selv (nemlig det danske sprogs ve og vel).

Det er for mig et spørgsmål og en gåde om han:

1) Vil gøre sig uvenner med hvem som helst med samme interesse. eller...

2) Ikke forstår at det er det han gør, og derfor blot skyder med spredehagl mod folk der taler og skriver et tidssvarende internetdansk.

eller...

3) Bare er en muggen gulvklud i en spand glemt i et mørkt hjørne af Søren Krarups kontor.

Posted by: Jeppe on February 8, 2007 2:48 AM

Line taler om "modbydelige, personhetzende, hadefulde, diskussionsfordrejende, selvpromoverende eller svagt begavede politiske dagsordeninput" skrevet af "den slags personager"/"den slags mennesker"! På hendes blog kaldes DFs sproglov, der i parentes bemærket indeholder to linjer om tolkebistand, for en "fremmedfjendsk manifestation", og Søren Krarups meninger affærdiges som "dommedagsdunder".

Jeppe slutter sit seneste indlæg med en smagfuld bemærkning om at undertegnede muligvis bare er "en muggen gulvklud i en spand glemt i et mørkt hjørne af Søren Krarups kontor."

Claus' indlæg står øverst og behøver derimod ingen kommentarer – bortset fra at det altså får fuld opbakning fra meningsfællerne!

Jamen, hvis det er et højt niveau, mine damer og herrer, så har I vist intet at lade andre høre for.

Jeg har indtil nu haft mange interessante sprogdiskussioner med folk rundt omkring på nettet – også mennesker jeg er aldeles uenig med -, men på Line P’s blog har jeg altid kun mødt sure miner og manglende debatvilje lige fra begyndelsen. Det må så være hvad det er.

Jeg holder her, for vi kommer vist ikke videre.

Posted by: Arild on February 8, 2007 10:13 AM

Det har du fuldstændig ret i, Arild, når nu du ikke vil svare på spørgsmål.

Posted by: emme on February 8, 2007 11:08 AM

Jeg vil gerne lige gentage/klargøre at jeg ikke har nogen aktier i debatten om hvorvidt Arild selv taler ordentligt andre steder.

Min interesse her har alene været Arilds nedladnede påstand om mig selv. Helt ærligt, Arild - stik piben ind eller kæben frem. Se dog i øjnene at du selv har indledt fornærmelserne. Og læs så lige regibemærkningerne, for satan.
Og hov, sørme om vi ikke kan finde et enkelt "åndelig armod" oven på "en smøre" du har læst - http://www.modersmaalet.dk/budstikken/?p=161
Hvis vi lige skal gennemanalysere de karakteriseringer og fornærmelser jeg anvender: "aggresiv" - den kan du ikke løbe fra. "tabernar" - taber gør vi jo, alle hvis du får magt som du har agt, 'nar' den er på min regning. "Tidligt visnede" - jamen jeg bliver altid så trist når jeg møder blind konservatisme hos unge mennesker. "Moderfuskende" - come on, sæt dig ind i materialet, vi er indenfor humoren ikke ghetto-slang her. "Intellektuel lavvækst" - den kan vel gå lige op med "åndelig armod". Så fornærmelsesvis er regnestykket et 'nar' på mig, og et 'selvhader' på dig. Du vinder da kampen om at tale grimmest, fordi det du siger er mest specifikt nedsættende - og helt forkert.

Istedet for at diskutere tiltaleform så lad os lige snakke om indholdet: Det som er så pivfalsk og direkte uforskammet ved dine indlæg, Arild, er den vedvarende konstruktion af ondskabsfulde, nationalforræderiske motiver hos dem du er uenige med. Hvad bilder du dig egentlig ind at overlæse *alt* du er uenig med som en eller anden bizar fremskridtsreligion og traditionshad. Det er både en beskidt argumentationsform, elementært forkert - og elementært uhøfligt.

Og så er der selvfølgelig det andet problem som du stadig mangler at svare på: Hvilke danskeres sprog er det du beskytter. Sandelig ikke de danskere, der bruger engelske låneord - og det er snart sagt os allesammen.

Posted by: Claus on February 8, 2007 11:53 AM

Hillemænd!

Interessant sådan at dumpe ind midt i en så ophedet diskussion. Overophedet.

Gad vide, hvordan I er blevet så gode uvenner?...

Posted by: Anders C. Østerby on February 8, 2007 2:25 PM

Jeg kan kun svare for mig selv, jeg reagerer på at blive talt ned til, misforstået med hensigt, skudt motiver i skoene jeg ikke har og fejlanalyseret som selvhader.
Det skulle så iøvrigt gerne fremgå glasklart af det ovenstående.

Posted by: Claus on February 8, 2007 2:28 PM

God post, på din blog, Anders:
http://iloblog.kulturimellem.dk/shaam?NewComment&post=13

Det er utrolig overfladisk at diskutere alle de indlånte ord - sproget viser jo lige præcis sin styrke og levedygtighed ved elastisk at tage mod det nye. Selv de mest engelse lånerod fordanskes og får danske udtaler og bøjninger. Hvis noget, så vil et sprogpoliti ødelægge den integration af nye vidensfelter i dansk - fordi det fordanskede engelske bliver konstrueret og intetsigende. Det var jo derfor ordene ikke slog igennem naturligt.
Det værste sprog man kan have er det konstruerede og intetsigende. Det bliver ikke brugt og så har vi da virkelig ikke hjulpet nogen.

Et eksempel: Lænker for links? Come again? Det er jo ikke det det betyder - og de utallige betydninger der dukker op med ordet "lænke" er helt skæve på det man snakker om. Det ord har ikke en chance. Det er et dårligt ord for det, det skal betegne.

Posted by: Claus on February 8, 2007 2:36 PM

Tak for det, Claus.
Og jeg har da fundet ud af at jeg ikke er den eneste der er blevet trukket til tasterne af den seneste debat om sproglov og -politi.

Og du har helt ret: Link (og alle mulige andre engelske ord) bliver jo netop optaget i sproget og underlægges de gældende regler for syntaks og grammatik. Vi 'linker', der 'linkes' osv. Der hvor det kunne blive farligt for det danske sprog, er hvis vi begynder at sige hele vendinger og sætninger (det er der trods alt meget lidt af endnu) og i yderste konsekvens samtaler på engelsk. Det sker ikke, tror jeg. Vi vil stadig tænke og ytre os på dansk! Vi må bare acceptere ting som 'come on, mand' o.lign. Og hvorfor egentlig ikke? Så er det vel ikke farligere, det er ikke første gang i Danmarkshistorien, vores sprog er under pres udefra, og det har overlevet værre.
PS. Pudsig lille tyrkfjel: 'lånerod'... det er der nok nogen der mener...

Posted by: Anders C. Østerby on February 8, 2007 3:42 PM

Ja, jeg syntes også så godt om lånerod at jeg lod den stå.

Posted by: Claus on February 8, 2007 3:43 PM

Inden jeg tager konkret til genmæle lige denne kommentar. Classy Claus skriver bl.a.

"men ingen tvivl om at der har opbygget sig nogen gevaldige ekkorum hvor den eneste lyd man hører er en magtfuld klappen hinanden på skulderen. "

Prøv så at se tråden i sin helhed. Hvis ikke det er et smukt selvmål, ved jeg sgu ikke rigtigt ;-)

Klassens classy proaktive duks skriver senere:

"Så burde du indledningsvis måske undlade eller undskylde betegnelsen "selvhader". Tag imod, som du giver, Arild."

som svar på at Arild klager over at classy kalder ham en "aggressive tabernar" og "moderfuskende intellektuelle lavvækst". Ja, hvad mon er lavest? Selvhadet, der tales om, er vel det kulturelle; det plejer det jo at være, hvilket Classens claus vel er begavet nok til at fatte. Det er et udtryk med saglig substans i meningsforskelle og kulturpolitik. Overfor det kommer der så rene nedgørende ukvemsord af ganske kraftig kaliber. Ak ak.

Emme danner tøseklike-heppekor, fint nok, det er hvad det er, men Frøken Blogbogstaver, som angiveligt skulle have forstand på et eller andet, er pinlig. I sin tid skrev jeg en humoristisk og rammende svar på hendes blog til et spørgsmål fra tøsebloggeren Sille. Sille blev med statsgaranti ikke fornærmet, men Frøkenen kunne vist ikke snuppe at jeg scorede lidt points på hendes blog. Det gør åbenbart ondt på visse tøsekliker at en erklæret mandschauvinist har taget den første tørn med at klassificere blogland. Men sådan ER det bare, Frøken Fims, selvom jeg da godt vil tro at nogen vil gøre deres for at slette dåden fra den kollektive blogbevidsthed.

Posted by: Kimpo on February 10, 2007 1:20 PM

Kukuk, Kimpo *kan* du læse?

Den næste kommentar lige efter den du citerer fra siger jeg PRÆCIS det du siger, så ingen ironiske selvmål i det, desværre.

Som også sagt ovenfor står jeg ikke inde for andet end min egen reaktion og mine egne udsagn. Tal med Line om Line og Emme om Emme.

Lad os starte lidt med dig, Kimpo: Siden hvornår er du blevet fintfølende med hvad man skal kalde folk i den offentlige debat. Man skal da lede længe for at finde giftigere ophobninger af personangreb og underløb end på din blog.

Så til Arild: Arild siger det jeg siger han siger. Han tager mig til indtægt for et selvhad. Det synes jeg er voldsomt nedsættende.

Og så om hvad jeg selv siger: Prøv lige at læse det hele. Jeg står absolut ved at det er mig der har skrevet vredesudbruddet ovenfor. Jeg har imidlertid også sat det hele op med regibemærkninger, der turde gøre det klart at jeg skam udemærket godt ved det er ude i hampen. "Det er der ingen der har fortjent. Og det er ikke comme il faut i blogosfæren, jeg ved det godt. Men "selvhad" vil jeg sgu ikke have siddende på mig." - læs det jeg skriver, ikke kun det du gerne vil anklage mig for.
Moderfuskende - nu må I sgu holde op, det er jo - selv i originalen - sat op med så mange forbehold at I skal være frie til ikke at synes det er morsomt, men fornærmet køber jeg ikke.
Hvis jeg selv skulle mene noget om hvem der skal være fornærmet her, så bemærk lige at jeg indrammer det jeg siger meget tydeligt, og ovenikøbet lukker det inde som et langt ude vredesudbrud. Arild, til sammenligning, tager sig bare den frihed at misforstå mig med forsæt og konstruere et selvhad fra det, og så gå videre til at hade den næste han er uenig med. Jeg er af den helt klare opfattelse at han ikke har noget at komme efter i den sammenligning.

... og så gør jeg lige opmærksom på at du stadig ikke snakker om det sagen handler om, men bare leger fornærmet. Og lige præcis retten til at være fornærmet over tonen, den har du vist spillet dig af hænde for et stykke tid siden, Kimpo.

Posted by: Claus on February 10, 2007 1:32 PM

@Classy:

Det handler her primært om sprogpolitik, og du står for en laden-stå-til-holdning, som skiller unge og gamle, elite og folk. Den med den ”uhæderlige demagogi” er bare at minde om en gammel smagsdom som garanteret er gensidig. Det skal lige vise folk at vi ikke regner hinanden for troværdige; det er egentlig mest reelt, ikke?

Du hævder der ikke eksisterer fordummelse og at mennesker er 100% eneansvarlige for deres egen udvikling. Det virker ærligt talt meget firkantet og fundamentalistisk. Her er det vist dig som mangler nuancerne, ikkesandt? Mediernes påvirkning er massiv, og et offentligt betalt medium burde vel have visse sproglige forpligtelser til at sikre folk en mulighed for at få det danske sprog i en dansk udgave.

Min argumentations underliggende påstand er, at du repræsenterer en ung og dygtige gruppe som ikke er særligt interesserede i fortiden, og heller ikke føler noget særligt fællesskab med socialt fjerne landsmænd eller ældre slægtsled. Du lever i nuet og fremtiden, og i din egen subkultur på tværs af nationer i selvvalgte fællesskaber uden alt for besværlige påtvungne pligter.

Den mennesketype er ganske almindelig, men også ødelæggende for nationen og for demokratiet. Uden fælles sprog, fælles offentlighed, intet fungerende folkestyre. Men det nye rodløse mennesker er sådan set ligeglad med folkestyre, det besværlige pis. Hun vil have en masse jura der regulerer subkulturernes gliden af på hianden og så i øvrigt helst lade systemerne tage sig af de besværlige. Rettigheder er gode, pligter er onde. Og magten bør ligge hos eksperter fremfor hos folket i en fælles debat på tværs af livsformer.

Dette nye menneske pudser sin glorie med fraser om multietnicitet, men glemmer at hun i sit valg af omgangskreds er mere fremmedfjendsk end Brian fra Brøndby. Det er nemlig ikke godt nok at kende en kollega fra samme sociale subklasse der heder Ahmed og er muslim.

DU, Classy, ligner sådan et forkælet tilvalgsmenneske, der nupper fra menuen uden at leve med sure forpligtende (skæbne)fællesskaber der giver mindre heldigt stillede en smule at skulle have sagt om dit liv. Og du tager i din politiske holdninger ingen hensyn til andre klasser end din egen. Ja, klasseagtige, det er du sandelig.

Posted by: Kimpo on February 10, 2007 2:19 PM

Du kunne ikke tage mere fejl om hvad jeg står for:

1. Nej, selvfølgelig skal man ikke lade stå til. Men sund sprogpolitik handler om at få folk til at bruge sproget, ikke om at fortælle dem hvilket sprog de ikke skal bruge. Dansk beskytter sig selv, hvis vi bare sørger for at få folk til at tale. Jo mere folk taler og skriver dansk, jo sikrere er vi.
Det er sådan jeg tror på man ikke står til.

2. Nej, jeg er ikke ego-fundamentalist. Langt fra. Jeg er sikker på du også er frisk på et gæt på at jeg stemmer til venstre for midten. Til venstre for midten, det er sådan noget med socialisme. Socialisme, det er sådan noget med fællesskaber. Problemstillingen er dynamikken mellem den enkelte og fællesskabet. Fornuften tvinger mig derfor ind mod midten, hvor fællesskabet har retten til at eksistere og definere en samtale, men ikke retten til at nægte individer at træde ud af samme fællesskab og tale som de nu vil. Derfor punkt 1, og ikke sprogforbud.

3. Du kunne ikke tage mere fejl omkring min holdning til fortiden, sammenhængen og vores kulturarv. Hvis du beskæftigede dig bare en lille smule med min weblog, så ville det gå op for dig at jeg læser og promoverer klassikere. Lytter til og promoverer klassikere. Ser og promoverer klassikere. Min arv er meget vigtig for mig. Jeg har sørme endda en holdning til kirken (executive summary: Lad os beholde den).
Og til min gamle mormor, der har fundet min uddannelse svær at forstå også når jeg har fortalt om den på dansk. For nu at parafrasere Anne Linnet: "Det er ikke det jeg siger - det' mere tingen i sig selv". Må hun (min Mormor, altså) iøvrigt hvile i fred.
Det står altsammen at læse her på classy.dk, og det modsiger altsammen din idé om hvem jeg er, som er grebet ud af luften - eller det er den jo desværre ikke. Den er en fast bestanddel i en bestemt højrekonservativ fjendekonstruktion, der ikke har nogen faktuelle ben at gå på.

4. Omkring mit eventulle tilhørsforhold til en eller anden mellem- eller overklasse: Stik dine fordomme skråt op. Ja, mine forældre gik på universitetet. Det gjorde jeg også, ligesom en stor tocifret procentdel af min generations danskere. Min mormor derimod var fra landet og gik ikke højere end folkeskolen. Min morfar nogenlunde det samme. Jeg kommer fra en lille by i det vestlige Sønderjylland, og undskyld, mine kære med-Skærbæk-børn, men længere væk fra Danmarks kulturelle centrum kan man ikke komme.
Jeg har selv købt det meste af det jeg ejer og har. Jeg har vasket alle de gulve og toiletter jeg var nødt til for at få råd til det. Jeg har haft den glæde at blive taget godt imod af vildtfremmede, gode mennesker i et velfungerende, gratis, åbent og imødekommende uddannelsessystem, som vore forfædre i deres fællesskabelige visdom syntes var en god idé. Jeg har heldigvis mit helbred og min forstand endnu, så derfor vasker jeg ikke lige for tiden gulve for at få råd til huslejen, men kan læse og skrive for lønnen i stedet. Hvis det skulle blive nødvendigt senere ville jeg begynde at vaske gulve igen.
Bliv mig fra livet med dine klassefjendebilleder.

Posted by: Claus on February 10, 2007 2:48 PM

(mens jeg husker det)

5. Mens jeg husker det: Mens min morfar kun havde folkeskolen, så var min farfar professor på Århus Universitet. Så jeg prøver hverken på at være fattigfin eller fin på den. Jeg gør bare opmærksom på at dit klassebillede er fucked up.

Posted by: Claus on February 10, 2007 3:15 PM

Tak for svaret, Claus.

Naturligvis tror jeg ikke du vil dele for meget med andre, dertil er du for velstillet og fra fødslen forsølvet, ganske uanset dine evner med moppe og spand. Du er så oplagt radicool, egoistpartiet med indbygget værdipolitisk aflad. Frøkenerne frelser verden efter den drejebog de skrev i dansk stil i 2. g, underklassen betaler prisen for denne godhed. Mere foragtelig partikonstruktion findes næppe, men der forefindes naturligvis tålelige mennesker blandt deres stemmekvæg.

Den finere taktik omkring sprogets bevarelse har indbygget ærlig uenighed, og måske er du hæderlig nok.

Jeg tror min karekteristik af dig som tilvalgsmenneske holder. Du vil nødigt give køb på din frihed og det vederkvægende aflad for andres regning for at pøbelen skal kunne opretholde trygge rammer for deres hverdag. Dertil er du nok alt for egocentrisk. Men en dag..

Posted by: Kimpo on February 10, 2007 4:13 PM

Der er 2-3 ting galt med de ting du siger.

For det første er jeg stadig ikke radikal. Jeg vil gerne sige det igen nogen gange, men det bliver ikke mere rigtigt for hver gang du siger jeg er det.
For det andet er det ikke noget galt med at være det. Du glemmer i din politiske iver at de radikale i den grad er bundet ind i de danske traditioner og bevarelsen af dem. F.eks. i den meget radikale institution højskolerne, hvor man billigt kan melde sig ind i den danske fortid og det danske sprog. Det er hamrende radikalt, og det er jo lige det du går ind for, ikke?
Og apropos ordet "konstruktion": Som det fremgår er de radikale ikke spor konstruerede, men tværtimod forankrede i dansk tradition.

Og om din fortsatte mistænkeliggørelse af mine politiske holdninger: Hus forbi. Du rammer simpelthen overhovedet ikke det du skyder efter.

Jeg har det fantastisk godt med velfærdsstaten, f.eks. - endog med skattetrykket, der jo i det store hele anvendes til at skabe de trygge rammer du snakker om.
Dertil to ting:
For det første: Hvad jeg virkelig har noget imod er at en helt klar *minoritet*, nemlig de højrekonservative, tilraner sig ejerskabet over mig og fællesskabets sprog og skæbne og vil bestemme hvad det skal indeholde gør mig rasende, på egne, men så sandelig da også på fællesskabets vegne.
For det andet: Din idé om hvordan befolkningen er sammensat lyder skæv, sådan som jeg læser din opsætning af massen mod eliten. Den elite som du bliver ved med at tro at jeg tilhører, i opposition til "pøbelen" (dit ord, *bestemt* ikke mit), er - hvis jeg tilhører den - en utrolig bred middelklasse og den er surprise, surprise, men stemmetallene til folketinget turde være en strømpil, ikke enig med dig. Den klasse du konstruerer at passe på er et mindretal. Det betyder ikke at vi ikke skal passe på dem. Men middelklassen tror jeg for en stor dels vedkommende hellere passer på sig selv end bliver passet på. Og i den sammenhæng er jeg i øvrigt slet, slet ikke rabiat.
Modspørgsmålet er hvad den samme middelklasse har gjort for at miste retten til at være folket?
Det mangler der i den grad et højrekonservativt svar på.

Posted by: Claus on February 10, 2007 4:32 PM

Hej Claus,

der er et meget stort problem i dit forsøg på at gøre DRV til udtryk for danskhed. Tidsfaktoren. Det radikale venstre, du beskriver, er partiet af igår. I dag ser virkeligheden sådan ud at de radigale er det mest EU- og FN-liderlige parti på tinge. DRV er åbenlyst ufolkeligt. DRV støtter i udpræget grad alle de uden og indenlandske organisationer som revser danskerne og hele idéen om et folk. DRV har lagt sig i selen for at engelsk skal være ligestillet med dansk som officielt sprog.

Disse ting kan ikke være dig ubekendt, og netop dette gør det nærliggende at opfatte dig som intellektuelt uhæderlig. Mange debatterer for at vinde debatten, men ikke for enhver pris. Jagten på samdheden betyder noget. Men åbenbart ikke for dig, som gladeligt griber formelt tilforladelige men ved den mindste eftertanke åbenlyst urimelige argumenter for at vinde debatten.

Folkeoplysningsprojektet er vel det det gamle radikale parti har til fælles med det nye, men hvis du kigger på nutidens radikale parti, ser du en foragt for almindelige danskeres bekymringer, en næsten mandefjendsk socialisme på ikke-økonomiske politikområder.

DRV er et parti for kvindelige bureaukrater der er kommet op i en lønramme hvor det ikke længere er opportunt at stemme SF. Jeg kan ikke bevise det med logik, men vælgerundersøgelser giver mig ret.

Mht den masse som stemmer på globaliseringseliten, så kan det let forklares med begreber som stemmekøberi og mediemanipulation. DR og i mere eller mindre grad de fleste større mediehuse er domineret af folk som støtter centrum-venstres afdemokratiseringsprojekt. Deres skævvredne virkelighedsgengivelse gør sin virkning og skaffer stemmetal. Danmark er ikke et velfungerende demokrati; hvis vi var, ville indstillingen i folketing og befolkning følge erfaringerne bedre, feedbacken ville fungere bedre og globaliseringseliten ville have meget få mandater.

Posted by: Kimpo on February 11, 2007 2:12 PM

Hvad fanden bilder du dig ind at kalde min uenighed med dig uhæderlig? Det er da bevidst svinagtigt, og har intet med argumentation at gøre.

Det er noget vrøvl du siger. Forbindelsen mellem det radikale venstre og folkehøjskolerne er i allerhøjeste grad i live. De er her jo endnu. Folk går stadig på dem. Deres organisationer er stadig fyldt med radikale. Disse radikale spiller også ind i det politiske radikale projekt.
Det kan du jo ikke bare afvise som noget der ikke eksisterer fordi det ikke passer med din konklusion. Tag dig sammen og debattér som en mand, og ikke en fornærmet skolepige, for helvede.

Posted by: Claus on February 11, 2007 2:17 PM

...og iøvrigt er din idé om at folk i virkeligheden ville stemme DF allesammen, hvis bare medierne var fair virkelig, virkelig ubegavet. Ligesom *alle* andre konspirationer. Der er ingen forskel på det du siger der, og så det de mest røverøde enhedslistemedlemmer mener, bare med kapitalen som den onde bagvedliggende magt. Det er bekvemme fantasier til selvforherligelse og selvhævdelse og intet andet.

Posted by: Claus on February 11, 2007 2:21 PM

Bemærk forresten at der ikke er nogen modsætning mellem "mere engelsk" og "bedre dansk" - det er noget vrøvl at man bliver dårligere til dansk at at være bedre til engelsk. Hvis man bruger sproget mere bliver man bedre til det. Et godt engelsk betyder ikke et dårligt dansk.

Posted by: Claus on February 11, 2007 2:35 PM

Ingen modsætning for sprogbegavede måske, men for det jævne folk jo. Ingen logisk modstrid nej, men en meget meget oplagt sandsynlig udvikling, som kun demagoger vil forsøge at udviske.

Og mht højskolerne. Årene er gået, behoivene andre. I dag er det ikke uddannelse vi mangler. De fleste har for megen relativt deres anlæg. Idag bruges uddannelse i øvrigt til indoktrinering af en anden art end dengang. Nej, det giver virkelig ikke mening at hive højskoleprincippet anno dazumal frem og lade denne gode datidige dåd karakterisere nutidens frelste antidanske feministparti.

Måske gør jeg dig uret, måske ved du ikke bedre. I så fald modtag min oprigtige undskyldning!

Posted by: Kimpo on February 12, 2007 10:10 PM

Ingen modsætning for sprogbegavede måske, men for det jævne folk jo. Ingen logisk modstrid nej, men en meget meget oplagt sandsynlig udvikling, som kun demagoger vil forsøge at udviske.

Og mht højskolerne. Årene er gået, behoivene andre. I dag er det ikke uddannelse vi mangler. De fleste har for megen relativt deres anlæg. Idag bruges uddannelse i øvrigt til indoktrinering af en anden art end dengang. Nej, det giver virkelig ikke mening at hive højskoleprincippet anno dazumal frem og lade denne gode datidige dåd karakterisere nutidens frelste antidanske feministparti.

Måske gør jeg dig uret, måske ved du ikke bedre. I så fald modtag min oprigtige undskyldning!

Posted by: Kimpo on February 12, 2007 10:10 PM

PS, hvor mange jævne mennesker som stemmer DF eller V, tror du bruger de danske højskoler? Skal vi gætte på at den overvejende majoritet er kvinder og politisk korrekte? Når der bortses fra golfkurser og anden fup som jo præger tidens højskoler.

Posted by: Kimpo on February 12, 2007 10:12 PM

Ah, det var ikke gået op for mig at alle kvinder var intellektuelle. Interessant synspunkt. Meget, meget dumt - men spændende nok som et udtryk af hadfremkaldt stupiditet.
Jo mere du downgrader hvad man må kunne og stadig være "jævn", jo mindre bliver den klasse du snakker om. Når vi nu er ude i "ingen kvinder, ingen der har gået i mere end folkeskolen" så er vi nede på en virkelig lille befolkningsgruppe.
Du kan muligvis lave en historie på at det skam er helt almindelige i den ældre generation - MEN i dem lever højskoleidealet jo også i bedste velgående og så har du et problem igen.

Og hvad er der med de golfspillere, de er heller ikke jævne eller hvad? Der er frygtelig mange af dem.
Kan du ikke bare komme op med alle de interesser og al den viden der udelukket folk der ikke passer ind i dit "de taber, og det er jeres skyld"-skema. Det er svært at diskutere når du flytter målet hele tiden.

Og i det hele taget bliver du nødt til at lade være med at vrøvle om at højskoleprincippet ikke findes. Kampen om det findes endda. Følg lidt med hvis du kan - den siddende regerings omdefinition af højskolerne til noget meritgivende i stedet for noget karakterdannende blev ikke vel modtaget i de stadig levende højskoler. Og det er sørme sket under den siddende regering. Så der er grænser for hvor dazumal det er.
OG så var det jo altså også kun et eksempel. Kom videre.


Kimpo, du må undskylde jeg har optaget så meget af din tid ved at tage dig alvorligt. Det er først nu jeg indser at du simpelthen ikke er interesseret i samtale, men kun i at kunne føle at du har ret selv når du ikke har det.


Posted by: Claus on February 12, 2007 10:23 PM

Hov, det var lige glippet for mig at du orkede at være imod synspunktet "hvis man bruger sproget mere bliver man bedre til det". Jeg er virkelig ked af den negative holdning du har til jævne danskere. At de skulle ligge og slås med en intellektuel maxkapacitet, der forhindrer dem i at lære mere. Det synes jeg er en kynisk og nedgørende holdning, og det undrer mig meget at du på en og samme tid kan synes så ringe om nogen mennesker og på den anden side lancere den idé at det er mig der vil dem det skidt. Absurd mangel på selvindsigt fra dig, virkelig.

Jeg kan ikke komme op med et eneste eksempel på at man bliver ringere til noget af at gøre det mere.
Du bliver nødt til at give mig en grund - andet end dine ringe forventninger til jævne danskere - til at det skulle forholde sig sådan med sproget.

Posted by: Claus on February 12, 2007 10:41 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?